ТОВ „Велес 2005”                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

с. Велика Рудкаstamp2

Диканського району

Полтавської області

АКТ

виробничого випробування дії похідних 1,2,4-тріазол-З-тіону (ВПК-108) на продуктивність тварин та їх збереженість

Ми, що нижче підписалися, доцент кафедри хірургії і акушерства Полтавської державної аграрної академії, кандидат ветеринарних наук Киричко Б.П., лікар ветеринарної медицини ТОВ „Велес 2005” Манько С.В., склали даного акта про те, що впродовж березня-квітня місяця 2007 року на свино-товарній фермі ТОВ „Велес 2005” було проведене виробниче випробування дії похідних 1,2,4-тріазол-З-тіону (зокрема, препарату ВПК-108) на організм тварин з метою визначення відсотку збереженості поголів’я, відсотку захворюваності та рівня продуктивності.

Для реалізації поставленої задачі було сформовано дві групи поросят, які щойно народилися – дослідну і контрольну по 10 і 9 голів у кожній. У дослідній групі поросятам, на перший і сьомий день після народження ін’єктували 1 % водний розчин ВПК-108 у дозі 1,0-1,5 мл на тварину. Контрольна група поросят була інтактною і слугувала для порівняння.

За тваринами, до моменту відлучення встановлювався клінічний нагляд. Відразу після народження та при відлучуванні від свиноматки усіх тварин зважували.

У результаті проведених досліджень встановлено, що протягом періоду спостережень жива маса тварин дослідної групи збільшилася з 1,43±0,07 кг до 7,60±0,56 кг. При цьому з клінікою легкої форми діареї, було зареєстровано 50, 0 % поголів’я групи (5 поросят). Летальних випадків не зареєстровано.

У поросят контрольної групи за цей же період середня жива маса зросла з 1,53±0,12 кг до 7,0+0,89 кг. При цьому 100,0 % контрольних тварин перехворіли з ознаками діареї профузного характеру. 55,6 % поросят контрольної групи захворювали з такою ж клінікою повторно. Випадків загибелі не зареєстровано.

Висновок. Застосування 1% водного розчину ВПК-108 новонародже­ ним поросятам двічі з інтервалом у 7 днів у дозі 1,0-1,5 мл/тварину дозволяє зменшити захворюваність на 50,0 %, знизити тяжкість перебігу патології та підвищити середню живу масу тварин до моменту відлучення на 0,6 кг.

Акт складено у трьох примірниках.

stamp3