СТОВ „Калина” с. Книшівка

Гадяцького району Полтавської області

АКТ

виробничого випробування дії похідних 1,2,4-триазолу (румосол, трифузол) на збереженість поросят

Ми, що нижче підписалися, доцент кафедри хірургії і акушерства Полтавської державної аграрної академії, кандидат ветеринарних наук Киричко Б.П., лікар ветеринарної медицини СТОВ „Калина” Шевченко А.П., склали даного акта про те, що за період з ЗО травня по 31 липня 2007 року на свино-товарній фермі СТОВ „Калина” було проведене виробниче випробування дії похідних 1,2,4-триазолу (зокрема, препаратів румосол і трифузол) на організм тварин з метою визначення відсотку збереженості поголів’я.

Для реалізації поставленої задачі було сформовано три групи поросят, які щойно народилися – 2 дослідних і контрольну по 76, 71 та 72 голів, відповідно. У 1 дослідній групі поросятам, на перший і сьомий день після народження ін’єктували 1 % водний розчин румосолу у дозі 1,0-1,5 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла. У 2 дослідній групі на перший і сьомий день після народження ін’єктували 1 % водний розчин трифузолу у дозі 1,0-1,5 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла. Контрольна група поросят була інтактною і слугувала для порівняння.

Свиноматкам виконувалися перед опоросом лише обов’язкові щеплення – проти чуми свиней та бешихи. Поросятам проводили профілактичні обробки 5 % байкоксом та суіферовітом (згідно інструкцій).

За  тваринами,  до  моменту  відлучення,  встановлювався  клінічний нагляд.

Урезультаті проведених досліджень встановлено, що протягом періоду спостережень у першій дослідній групі загинуло 7 поросят (9,2 %). Збережено 69 тварин (90,8 %).

Удругій дослідній групі з 71 порося загинуло 9 (12,7 %). Збережено 62 тварини (87,3 %).

Уконтрольній групі з 72 поросят загинуло 12 (16,7 %). Збережено 60 тварин (83,3 %).

Висновок. Застосування 1% водного розчину румосолу у зазначених вище дозах і кратністю забезпечує найвищу збереженість поголів’я – 90,8 %. Використання 1 % водного розчину трифузолу забезпечує збереженість поголів’я поросят на рівні 87,3 %.

 

Акт складено у трьох примірниках.

stamp5

stamp6