ЗАТВЕРДЖЕНО

Заст.директора ДНДКІ ветпрепаратів

та кормових добавок,

кандидат ветеринарних наук

МУЗИКА В.П.

АКТ

виробничих випробувань ТРИФУЗОЛ 1%

виробництва Харківська державна біологічна фабрика, Україна

на ефективність вакцинацій проти вірусних захворювань при вирощуванні  бройлерів на птахопідприємстві ТзОВ « Агромікс»

 Львівської області від 16.12.2015 р.

 

 Ми, нищепідписані Авдос¢єва І.К., Регенчук В.В., Басараб О.Б., Мельничук І.Л.,  (Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок), головний лікар ветеринарної медицини ТзОВ «Агромікс» Середа М. провели виробничі випробування трифузолу 1% виробництва Харківська державна біологічна птахофабрика, Харків (Україна)  при вирощуванні  бройлерів на ТзОв «Агромікс» Яворівського  р-ну, Львівської області.

Матеріал і методи: Бройлери кросу РОСС-308 (РП); трифузол 1% виробництва Харківська державна біологічна птахофабрика, Харків (Україна)  ; тест-ситеми для  визначення антитіл до ІБХ та ІБК методом ІФА фірми Біочек; набір для виявлення антитіл до вірусу ньюкаслської хвороби в реакції затримки гемаглютинації  (Росія). Вакцинацію бройлерів проводили за схемою: дослідну і контрольну групи вакцинували одночасно  в добовому віці проти ІБХ/НХ; проти інфекційного бронхіту (ІБК) – у 10 добовому віці вакциною Севак Ibird (варіантний штам “ 1/96”), Угорщина; проти інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) одноразово 14-добовому віці вакциною Севак ІБХ Л (штам Вінтерфілд 2512 G61), Угорщина; проти ньюкаслської хвороби (НХ) – у 20-добовому віці вакциною СЕВАК НЬЮ Л.

Технологічні параметри вирощування бройлерів (температурний та світловий режим, щільність посадки) були витримані відповідно до норм ОНТП-2005.

Годівля здійснювалася  за нормами, які рекомендовані для кросу РОСС 308.

Виробничі випробування впливу 1% трифузолу на ефективність вакцинації проти вірусних захворюваеь бройлерів та  на виробничі показники при вирощуванні бройлерів   проводили:

дослідна група (пт.№4)  – 27 500 гол.; контрольна група (пт. №3 ) –  27 500 гол.

 

Таблиця 1

Схема застосування  1% трифузолу 

 

№ пт. групи Назва препарату Схема застосування препарату Вік птиці (доби) Метод застосування
2 контроль Трифузол 1% не задавали
1 дослід 0,5 мл на 10 кг/ж.в. 3 дні поспіль 7-9 доба

 

З водою

 

Напруженість імунітету визначали на 40-42 доби до ІБК та ІБХ методом ІФА, до НХ – у реакції затримки гемаглютинації (РЗГА).Одночасно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження, прирости та затрати корму.

Результати.

1% трифузол- імуностимулятр.  Діюча речовина препарату належить до похідних тріазолу – піперединій 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл- 1,2,4-тріазол-3 ілтіо] ацетат. Механізм дії активнодіючої субстанції полягає в активізації біохімічних процесів у клітинах тканин. Препарат має антиоксидантну, імуномоделюючу, протизапальну, гепатопротекторну та детоксикаційну дії, нормалізує обмін речовин, посилює специфічну імунну відповідь на введення вакцин, підвищує резистентність організму сприяє відновленню показників специфічної та неспецифічної резистентності.

 Результати проведених випробувань впливу 1% трифузолу  на ефективність вакцинації проти вірусних захворювань бройлерів наведені у таблиці 2.

                                                                        Таблиця 2

Вплив мікроелементу германій

на ефективність вакцинації бройлерів проти ІБХ, ІБК та  НХ

n=25

Назва хвороби Показники Очікуваний результат контроль дослід
Показники Інтерпретація результатів Показники Інтерпретація результатів
ІБХ Середний титр 2500-10000 7247 Відповідає базовій нормі 5698 Відповідає базовій

нормі

%CV 20-45 19 Нище базової норми 30 Відповідає базовій

нормі

Індекс вакцинації (ІВ) 100-500 381 Відповідає базовій нормі 190 Відповідає

базовій нормі

 

ІБК

Середний титр 2000-10000 6423 Відповідає базовій нормі 5032 Відповідає

базовій нормі

%CV 40-70 49 Відповідає базовій нормі 59 Відповідає

базовій нормі

Індекс вакцинації (ІВ) 10-90 131 Вище базової норми (високий) 85 Відповідає

базовій нормі

 

НХ

Серендній титр, лог2 3  та вище 3 Відповідає базовій нормі 5 Відповідає

базовій нормі

Груповий імунітет,% 80%-100% 64,4 Не відповідає базовій нормі 87,5 Відповідає

базовій нормі

 

Середні титри специфічних антитіл до вірусу ІБХ як у контрольній, так і дослідній групах були на рівні протективних. Проте, при дослідженні сироваток крові при застосуванні 1% трифузолу %CV в  дослідній групі порівняно з  контрольною групою був вище у 1,6 рази.

Середні титри до вірусу ІБК в обох групах на рівні протективних  Проте, індекс вакцинації (ІВ) в контрольній групі був вище в 1,5 рази.

Середній титр до вірусу НХ становив при застосуванні трифузолу – 5 лог2, тоді як у контролі –3 лог2; груповий імунітет становив : у досліді – 100%, тоді як у контролі- 33,4%

Виробничі показники при вирощуванні бройлерів в схему обробок яким випоювали

1 % трифузол  у дозі 0,5 мл на 10 кг/ж.в або 1 л/ тону води перед вакцинаціями  з 7 доби по 9 добу наведені у таблиці 3.

 Таблиця 3

Дані виробничих показників при вирощуванні бройлерів

Показники Од. дослід контроль
К-ть голів при посадці гол 27500 27500
Жива вага у 44-45 доби г 2505 2480
Маса тушки г 1878,7 1867,5
Забійний вихід % 75 75,2
загинуло % 3,8 4,2
Середньодобовий приріст г 58,6 59,05
Збереженість % 96,2 95,8
Конверсія корму од. 1,73 1,82
Європейський коефіцієнт ефективності од 309 297

Збереження птиці в дослідній групі були вище на  0,4% в порівнянні з контрольною групою. Европейський коефіцієнт ефективності у досліді становив 310 од. та був вище у дослідній групі на 12 од. тобто на 4 % у порівнянні з контролем.

Таким чином, при застосуванні 1% трифузолу   у дозі 0,5 мл на 10 кг/ж.в  тобто 1 л/ тону води перед вакцинаціями  з 7 доби по 9 добу встановлено:

·      Рівень проективних антитіл при проведенні вакцинації проти ІБХ  відповідав базовій нормі,  проте %CV був вище у 1,6 рази в  дослідній групі .

  • Рівень проективних антитіл при проведенні вакцинації ІБК  відповідав базовій    нормі,  проте, індекс вакцинації (ІВ) в контрольній групі був вище в 1,5 рази.
  • Середній титр до вірусу НХ становив при застосуванні трифузолу – 5 лог2, тоді як у контролі –3 лог2; груповий імунітет становив : у досліді – 100%, тоді як у контролі- 64,4%

·      Европейський коефіцієнт ефективності у досліді становив 309 од. та був вище у дослідній групі на 12 од. тобто на 4% у порівнянні з контролем

 

 

Ст . науковий співробітник, к.вет.наук                                          Авдосьєва І.

Зав сектором                                                                                          Регенчук В.

Ст.науковий співробітник                                                                  Мельничук І.

Науковий співробітник                                                                       Басараб О.

Гол .лікар вет. медицини

ТзОВ « Агромікс»                                                                                  Среда. М