СТОВ „Здобуток”

с. Бутенки

Кобеляцького районуПолтавської області

АКТ

на впровадження результатів науково-дослідної роботи з теми “Пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантний захист та їх корекція при хірургічних запальних процесах у тварин”

Нами, головним зоотехніком СТОВ „Здобуток” Чумаком П.Н., зав. вівцефермою цього господарства Стрюк Т.А., співробітниками кафедри хірургії і акушерства Полтавської державної аграрної академії професором Іздепським В.Й., доцентом Киричко Б.П., аспірантом Челідзе С.С., складено даний акт про впровадження результатів роботи в умовах названого господарства. Зокрема, за період 2005-2008 рр. досліджено особливості патогенезу асептичного і гнійного запалення в овець та вивчено ефективність лікарських форм з новими похідними 1,2,4-тріазолу при їх лікуванні.

У порівнянні з методами, що традиційно використовувалися в господарстві раніше, запропоновані авторами лікувальні схеми з включенням нових похідних 1,2,4-тріазолу, суттєво скорочують терміни видужування та відновлення продуктивності овець, дозволяють зменшити витрати спеціалістів ветеринарної медицини.

Підписи :Трифузол 1%

Трифузол 1%