ТОВ АФ „Джерело”

с. Супрунівка

Полтавського району

Полтавської області

АКТ

на впровадження результатів науково-дослідної роботи з теми “Патогенетичне обгрунтування лікування тварин із запальною хірургічною патологією препаратами з антиоксидантною дією”

Нами, лікарем ветеринарної медицини ТОВ агрофірма „Джерело” Шабаліним О.М., співробітниками кафедри хірургії і акушерства Полтавської державної аграрної академії доцентами Киричком Б.П., Передерою Р.В., асистентом Роєм О.В., складено даний акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи в умовах названого сільгосптовариства. Зокрема, за період 2006-2008 рр. досліджено патогенетичні особливості перебігу спонтанно виникаючих локалізованих форм гнійних запальних процесів у великої рогатої худоби та вивчено ефективність лікарських форм з новими похідними 1,2,4-триазолу (румосол, трифузол) при їх лікуванні.

У порівнянні з методами, що традиційно використовувалися в господарстві раніше, запропоновані лікувальні схеми з включенням нових похідних 1,2,4-триазолу, скорочують терміни видужування та відновлення продуктивності хворих тварин.

Підписи :Трифузол 1%

Трифузол 1%